Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Data og kort

Data & kort

Her kan du søge i GEUS' offentligt tilgængelige danske og grønlandske kortdata via vores interaktive kort og korttjenester.

Danske data

National boringsdatabase (Jupiter)

Jupiter

Interaktivt kort | WMS * | WFS * | Google Earth KML * (*opdateres hver nat)

Nyt interaktivt kort (i test)

Landsdækkende database med geologiske oplysninger fra over 240.000 grundvands-, miljø- og geotekniske boringer samt aktive og passive anlæg. Mulighed for download af borerapporter med geologiske beskrivelser, grafisk visning af boringer og data for grundvandskemi (råvand). Boringsdata vedligeholdes af Borearkivet.

 

National geofysisk database (GERDA)

Gerda

Interaktivt kort | WMS | WFS | Google Earth KML (opdateres hvert kvarter)

Landsdækkende geofysisk database for miljø- og råstofområdet, med information om geofysiske metoder, udvekslingsformater og muligheder for download af data.

 

Olie- & Gas-databasen

Samba

Interaktivt kort | WMS | WFS (boringer og linier opdateres hver nat)

Nyt interaktivt kort (i test)

Data fra dybe vurderings- og efterforskningsboringer i Danmark. GEUS administrerer 2D og 3D seismik samt boringsdata for dybe boringer med relevans for olieindustrien.

 

Marin shallow-geofysik (Marta)

Marta

Interaktivt kort | WMS | WFS | Google Earth

Nyt interaktivt kort (i test)

Kortet viser sejllinjer fra togter foretaget i danske, grønlandske og andre farvande. Marta er den officielle database for marine shallow-geofysiske data ifølge råstofloven. Kortet er på engelsk.

 

Database med grundvandsrapporter

RapportDB

Interaktivt kort | WMS | WFS

Samling af georeferede rapporter primært med fokus på kortlægning og indsatsplanlægning for vandmiljøet.

 

Model-databasen

ModelDB

Interaktivt kort | WMS | WFS (opdateres hver nat)

Geologiske og hydrostratigrafiske modeller samt numeriske grundvandsmodeller lagret i GEUS' modeldatabase. Modellerne er primært opstillet i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning.

 

Danmarks Jordartskort 1:200.000

Jordartskortet

WMS | Google Earth KML

Kortet er overvejende baseret på den generelle geologiske kortlægning af Danmark. Disse informationer er suppleret med geologiske data fra GEUS' boredatabase, oplysninger fra den kvartærgeologiske litteratur, geomorfologiske kortlægninger samt foto-geologiske tolkninger.

 

Kort over Danmark

Danmark

Interaktivt kort | WMS

En samling af de væsentligste af GEUS's kort over Danmark. Her kan du finde jordartskort, havbundssedimenter, israndslinier, kort over Den Danske Centralgrav og Det Danske Bassin og meget mere.

 

Grund- og drikkevandsrelaterede projekter

Grund- og drikkevand- Hårdhedskortet. Hvor kalkholdigt er vandet i dit område?
- Nitrat i grundvandet. Nitratfund over 2 mg/l i grundvandet

Øvrige danske data

Grønlandske data

Geologisk kort over Grønland i 1:500.000

Geologisk kort over Grønland i 1:500.000

Interaktivt kort

Interaktivt geologisk kort over hele Grønland i skala 1: 500 000. Der er på kortet mulighed for at tilvælge temalag såsom skråfotoer fra Nord og Nord-Østgrønland, geologiske tværprofiler og kortene i GEUS' geologiske kortarkiv.

 

Øvrige geologiske kort over Grønland

Geologi Grønland

Kort for hele Grønland i 1:2.500.000 og Nord- og Nordøstgrønland i 1:250.000.

 

Greenland Mineral Resources Portal

Greenland Mineral Resources Portal

Interaktivt kort

Portal til geologiske, geokemiske og geofysiske data og dokumenter af relevans for mineralefterforskningen i Grønland.

 

Olie- & Gas-relaterede data

Samba Grønland

Interaktivt kort

Nyt interaktivt kort (i test)

Vis geografisk placering og metadata for olie-/gas-relaterede datasæt. Gå til GHEXIS projektet for en samlet oversigt over vores dataprodukter.
Data vedligeholdes af Undergrundsarkivet.

 

Geologisk kort over Sydvestgrønland (61.5-64.0 N)

Sydvestgrønland

Interaktivt kort

Geologisk kort i skala 1:100.000 med geologiske temalag vedr. geokronologi, geokemi, strukturgeologi, metamorf petrologi og geofysik. Udvalgt information fra kortet kan overføres til Google Earth.

 

Ekspeditionshistorie og stednavne i det nordlige Østgrønland

Sydvestgrønland

Interaktivt kort

Interaktivt kort over det nordlige Østgrønlands stednavne. Via fritekstsøgning, kort eller indeks kan man finde stednavnene med deres forklaringer eller deres placering på kort.

 

Geoscience Documents and Data for Exploration (DODEX)

Geoscience

Database med ikke fortrolige selskabsrapporter modtaget af myndigheder i Grønland og Danmark.

Online Greenland Mineral Occurence Map (GMOM)

GMOM

Kort over grønlandske mineralforekomster samt visning af fysiografiske data og en hel række geodata som f.eks. flybårne geofysiske målinger og regionale geokemiske data.

Offline produkter:

Offline produkter Flybårne geofysiske data over Grønland
Mineral resource potential of South Greenland
Geochemical atlas of Greenland - West and South Greenland
Digital compilation of diamond exploration data from West Greenland


Data & kort