Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Direktion

GEUS' ledelse

GEUS' direktionsmedlemmer 


Flemming Larsen

Administrerende direktør, Flemming Larsen, e-post flar@geus.dk tlf. 91333401
Overordnet ansvar for institutionens ledelse og drift, herunder budgetter, regnskab, personale m.v. 
Medlem af Centerledelsen for Geocenter Danmark.
Koordinator for programområdet "Databanker og formidling"

Sekretær: Kontorfuldmægtig, Helle Dybdal Skou, e-post hds@geus.dk, tlf. 91333407
Koordinator for direktionssekretariatet. Sekretær for bestyrelsen. Sekretær for Geocentrets chefkollegium.

Bjørn Kaare Jensen

Vicedirektør, Bjørn Kaare Jensen, e-post bkj@geus.dk tlf. 91333403
Koordinator for programområderne "Vandressourcer" og "Natur og klima"
GEUS' repræsentant i Miljøministeriets Forskningskoordineringsgruppe.
Ansvarlig for den geologiske kortlægning i Danmark.

Sekretær: Kontorfuldmægtig, Hanne Biolzi Strandby, e-post hbs@geus.dk, tlf. 91333409


Flemming Getreuer Christiansen

Vicedirektør, Flemming Getreuer Christiansen, e-post fgc@geus.dk tlf. 91333405
Koordinator for programområdet "Energiråstoffer" og "Mineralske råstoffer"
Stedfortræder for administrerende direktør Flemming Larsen.
Ansvarlig for GEUS' geologiske kortlægning og råstofrelaterede aktiviteter i Grønland og kontakt til Grønlands Selvstyres Råstofstyrelse.
Ansvarlig for de danske kontinentalsokkelundersøgelser omkring Grønland og Færøerne over for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sekretær: Kontorfuldmægtig, Hanne Biolzi Strandby, e-post hbs@geus.dk, tlf. 91333409


Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Ledelsen