Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Direktion

GEUS' ledelse

GEUS' direktionsmedlemmer 


Flemming Larsen

Administrerende direktør, Flemming Larsen, e-post flar@geus.dk tlf. 91333401
Overordnet ansvar for institutionens ledelse og drift, herunder budgetter, regnskab, personale m.v. 
Medlem af Centerledelsen for Geocenter Danmark.

Sekretær: Kontorfuldmægtig, Helle Dybdal Skou, e-post hds@geus.dk, tlf. 91333407
Koordinator for direktionssekretariatet. Sekretær for bestyrelsen. Sekretær for Geocentrets chefkollegium.

Anne Merete Koefoed

Administrationschef, Anne Merete Koefoed, e-post amk@geus.dk tlf. 91333452

Sekretær: Kontorfuldmægtig, Hanne Biolzi Strandby, e-post hbs@geus.dk, tlf. 91333409
Flemming Getreuer Christiansen


Vicedirektør, Flemming Getreuer Christiansen, e-post fgc@geus.dk tlf. 91333405
Stedfortræder for administrerende direktør Flemming Larsen.
Ansvarlig for GEUS' geologiske kortlægning og råstofrelaterede aktiviteter i Grønland og kontakt til Grønlands Selvstyres Råstofstyrelse.
Ansvarlig for de danske kontinentalsokkelundersøgelser omkring Grønland og Færøerne over for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sekretær: Kontorfuldmægtig, Hanne Biolzi Strandby, e-post hbs@geus.dk, tlf. 91333409

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Ledelsen