Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Geokemi

Hjemmeside for Geokemisk afdeling

Afdelingens arbejdsopgaver og aktiviteter
GEOKEMISK AFDELING

 

clkj.jpg Afdelingsleder
Claus Kjøller

e-mail: clkj@geus.dk
tlf.: 5172 8202

 

 
 
Projektsekretær, Helle Winther, e-mail adresse: hwj@geus.dk, tlf.: 9133 3562   

Afdelingssekretær, Christina da Trindade, e-mail adresse: cht@geus.dk, tlf.: 9133 3568

 

Geokemisk afdeling arbejder med at beskrive og forstå kemiske stoffers skæbne i jord og grundvand.
Aktiviteterne er karakteriseret ved, at der tages afsæt i eksperimentelt arbejde i form af laboratorie- og feltforsøg. Undersøgelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffers skæbne i jord og grundvand er et af afdelingens kerneområder.

Geokemisk afdeling dækker følgende discipliner:

 • Analyse af organiske stoffer ved anvendelse af kromatografiske metoder, LC/MS og GC/MS, samt specifikke metoder som immunokemiske metoder.
 • Analyse af uorganiske forbindelser i vand og jord.
 • Analyse af CFC-gasser i grundvand med henblik på "aldersdatering" af grundvand.
 • Teknikker til beskrivelse af sorption af stofferne til sedimenter ved batch- og søjleforsøg.
 • Mikrobiologiske teknikker til beskrivelse af nedbrydning af miljøfremmede stoffer, samt til klassisk karakterisering af de mikrobielle samfund.
 • Molekylær biologiske teknikker der, ud fra DNA baserede teknikker, kan karakterisere de enkelte organismer samt de mikrobielle samfund.
 • Erfaringer med gennemførelse af feltforsøg til pilot- og markskale.

Herudover, har afdelingen en betydelig aktivitet i bearbejdning af grundvandskemiske data i relation til den nationale grundvandsovervågning samt rådgivningsvirksomhed vedrørende geokemiske forhold i grundvand.


Fagligt personale

 • Grundvandsovervågning, seniorforsker:
       Carsten Langtofte Larsen, cll@geus.dk, tlf. 9133 3555
 • Mikrobiologisk laboratorie, forskningsprofessor:
       Jens Aamand, jeaa@geus.dk, tlf. 9133 3565
 • Grundvandsovervågning og varslingssystemet, seniorrådgiver:
       Annette Elisabeth Rosenbom, aer@geus.dk, tlf.: 9133 3552
 • Uorganisk kemisk laboratorium, seniorforsker:
       Vibeke Ernstsen, ve@geus.dk, tlf. 9133 3588
 • Laboratorie for gasanalyse, seniorforsker:
       Christian Nyrup Albers, cal@geus.dk, tlf. 9133 3557
Samtlige medarbejdere i afdelingen

Hjemmeside for Geokemisk afdeling.