Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Vand og jord

VAND OG JORD

​Vand og jord
Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
GEUS skaber det nødvendige grundlag til forvaltning af vandressourcerne. Indsatsen rettes mod vandets kredsløb, vandressourcernes størrelse og kvalitet, overvågning og kortlægning af grundvandet, grundvandsbeskyttelse samt transport og omsætning af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet og i jorden. Indsatsen danner udgangspunkt for myndighedsrådgivning samt rådgivning af regioner og kommuner.
 
 
 
Overvågning på Amager. National overvågning af Danmarks grundvand, drift af varslingssystemet for udvaskning af pesticider of den nationale vandressourcemodellering.
Grundvandskortlægning og kortlægning af områder som er følsomme over for udvaskning af nitrat og pesticider til grundvandet.
Modellering af vandets kredsløb og transport af stoffer, herunder udveksling mellem grundvand og overfladevand og tilknyttede økosystemer.
Undersøgelser af transport og omsætning af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet og jorden med henblik på grundvandsbeskyttelse.
 Forskning inden for rensning af vand og jord med mikrobielle metoder og in situ oprensningsmetoder.
Kurser for myndigheder og rådgivere i hydrologisk modellering, samt international kapacitetsopbygning indenfor forskning og forvaltning af vandressourcer.
Viden til forvaltning af vandressourcer herunder implementering af Vandrammedirektivet, integreret og adaptiv vandressourceforvaltning.
 
 
 


Læs mere om programområdet i:
 
 

 Relevante afdelinger

 
 

 Relevante links

 
 

 Årsberetning 2015

 
  • International forskningsevaluering
  • National kvælstofmodel
  • Bedre evaluering af rumlige mønstre fra hydrologiske modeller
  • Storskala modellering af saltvandsindtrængning i grundvandet
Vand og jord