Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Job og uddannelse

Job og uddannelse

Ledige stillinger ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)


De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Institutionens hovedformål er at udføre videnskabelige og praktiske undersøgelser på miljø-, energi- og råstofområdet samt at varetage geologisk dataindsamling og kortlægning i Danmark og Grønland. GEUS udfører tillige rekvirerede opgaver på forretningsmæssige vilkår. GEUS indgår i Geocenter Danmark.

Hvis du ønsker at vide mere om GEUS kan du klikke dig ind på "Om GEUS" - her finder du en kort præsentation af, hvad vi arbejder med.Der er flere grunde til, at du skal vælge et arbejdsliv hos GEUS


  • Vi har et varieret, meningsfuldt og spændende arbejde.
  • Vi har indflydelse på vores eget arbejde, både på opgaverne og tilrettelæggelsen.
  • GEUS har en høj og respekteret forskningsprofil på en lang række områder.
  • Forskning og rådgivning på GEUS er internationalt orienteret.
  • GEUS er med til at sætte dagsordenen igennem rådgivning til myndigheder i Danmark, Grønland og nu også i en række udviklingslande.
  • Vi har et godt socialt liv på GEUS.
  • GEUS kompetenceudvikler sine medarbejdere gennem spændende arbejdsopgaver, netværk og formel videreuddannelse.
  • GEUS' ledelsesgrundlag - ET GEUS (pdf-fil ~1.3mb)
  • GEUS' personalepolitik 2012 (pdf-fil ~1.3mb)

Karriereveje

Den videnskabelige stillingsstruktur


GEUS skal drive forskning indtil højeste internationale niveau om forhold, som er af betydning for udnyttelsen og beskyttelsen af Danmarks og Grønlands geologiske naturværdier. Der er således basis for at forfølge en forskerkarriere i GEUS.

Med en kandidatgrad og måske et kort job som videnskabelig assistent har man mulighed for en 3-årig uddannelsesstilling som ph.d.-studerende. En færdig ph.d. kan have projektansættelser som post.doc. eller videnskabelig assistent, inden en stilling som forsker eller projektforsker. Efter 3-4 år skal man have kvalificeret sig til seniorbedømmelse.

Kravene for forskerstillinger ved GEUS fastsættes ved cirkulære om stillingsstruktur for videnskabelige medarbejdere ved GEUS (www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132799). Stillingsstrukturen for GEUS følger den videnskabelige stillingsstruktur for universiteterne med hensyn til videnskabeligt niveau. Det vil sige, at man kvalificerer sig til stillinger begge steder. Dertil kommer stillingen som seniorrådgiver, der er en særlig stilling inden for GEUS' stillingsstruktur.

Dokumenter


AC-stillinger ved siden af den videnskabelige stillingsstruktur
GEUS tilbyder muligheder for at forfølge en akademisk karriere og udvikle særlige kompetencer inden for forskellige fagområder. Det er også muligt at gå fra en forskerstilling til en stilling ved siden af den videnskabelige stillingsstruktur hvor medarbejderen stadig kan anvende sine faglige kundskaber.Faggrupper i GEUS

GEUS beskæftiger mange geologer og geofysikere, som navnet De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland antyder, men også ingeniører, geografer og biologer.

Der skal mange forskellige faggrupper til for at GEUS kan løfte sine mange og komplicerede opgaver. Her arbejder teknikere, laboranter, tegnere, dataloger, it-medarbejdere, administratorer, logistik-folk. Der er ikke altid en bestemt uddannelse, der giver kompetencerne til et job. Den uddannelsesmæssige baggrund kan være forskellig, den arbejdsmæssige erfaring kan være forskellig. Medarbejdere ved GEUS får mulighed for at udvikle sig i et samspil mellem lyst og evner og GEUS' behov.


Projektledervejen


GEUS er en institution hvor der arbejdes meget med og i projekter. GEUS tilbyder derfor projektlederkurser på forskellige niveauer (PL1, PL2 osv.). Projektlederkurserne vil ikke kun øge medarbejdernes kompetencer, men kan også gøres til en anerkendt karrierevej. Når man har gennemført PL2, vil man kunne starte på en international certificering i projektledelse (IPMA).

Alle der arbejder med projekter - som projektdeltager eller som projektleder - vil blive tilbudt PL 1. De øvrige moduler i projektledelse vil være for de medarbejdere der arbejder med større projekter, eller hvor udvikling af kompetencerne omkring projektledelse kan være en karrieremulighed for den pågældende.

Projektledere hos GEUS vil efter deltagelse i PL1 og PL2 ikke alene kende basale projektledelses­værktøjer, men vil også virkelig kunne bruge dem. De vil have øget fokus på - og bedre bestride - de mange andre kompetencer der er nødvendige i god, professionel projektledelse (motivation, at tage ledelse, konflikthåndtering, facilitering mv.).


Uddannelse

Forskeruddannelse
GEUS deltager i forskeruddannelse ved at tilbyde forskningsprojekter med vejledning på bachelor-, speciale- og ph.d.-niveau. Medarbejdere ved GEUS vejleder studerende ved KU, DTU, AU mfl. inden for de fagområder GEUS beskæftiger sig med. GEUS ansætter en del studerende i studierelevante jobs.

I 2013 modtog 71 ph.d.-studerende vejledning fra GEUS-medarbejdere, heraf 12 ansat ved GEUS. GEUS deltager i en række forskeruddannelses­programmer i samarbejde med universiteterne. 


Elevpladser
Af andre uddannelser tilbyder GEUS elevpladser til kontorelever, laborantelever og it-support elev. Elevpladserne annonceres ligesom alle andre job i GEUS her på siden og portalen www.job-i-staten.dk


© De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Job og uddannelse