Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Energi > Geotermi og jordvarme

Geotermi og jordvarme

Forskning og rådgivning inden for geotermisk energi, brug af dyb jordvarme samt grundvandskøling og energilagring
Klimaændringerne kalder på nye vedvarende energiløsninger, der kan nedbringe udslippet af CO2 til atmosfæren. Udnyttelse af dyb geotermisk energi og mere overfladenær jordvarme samt lagring af overskudsvarme er nogle af de metoder, som kan tages i brug.

Kort om GEUS' aktiviteter

GEUS rådgiver danske myndigheder om udnyttelse af jordens geotermiske ressourcer og samarbejder desuden med andre aktører i denne del af energibranchen om at minimere omkostninger og risici ved forskellige geotermiske løsninger. GEUS er en central aktør inden for både forskning og rådgivning vedrørende dyb geotermisk energi og mere overfladenær jordvarme. GEUS deltager desuden aktivt i at undersøge mulighederne for geologisk varmelagring i Danmark.

Dyb geotermisk energi (800-3000 meters dybde)

GEUS har igennem mange år drevet forskning og rådgivning i forbindelse med vurderingen af de dybtliggende geotermiske ressourcer i Danmark i tæt samarbejde med private firmaer og offentlige institutioner. Arbejdet består hovedsageligt i at udvikle geologiske modeller, der beskriver og forudsiger, hvor der findes geologiske lag i undergrunden som indeholder store mængder af varmt vand, der kan pumpes op til overfladen, hvor den geotermiske energi så kan udnyttes. Det foregår normalt ved at pumpe det varme vand op gennem en produktionsboring og ekstrahere varmen. Det afkølede vand pumpes derefter tilbage til lagene i undergrunden gennem en injektionsboring.

Læs mere om GEUS' arbejde med Dyb Geotermisk energi på WebGIS portalen 

Overfladenær geotermisk energi/jordvarme (0-300 meters dybde)

GEUS er ligeledes aktiv i forskning og rådgivning inden for udnyttelse af overfladenær geotermisk energi. De overfladenære geotermiske ressourcer udnyttes især ved indvinding fra jordvarmeslanger og lukkede jordvarmeboringer (typisk benævnt ”jordvarme”), samt til grundvandskøling via åbne boringer. Endvidere kan den overfladenære geologi benyttes til energilagring. GEUS er projektleder på et nyt tre årigt forskningsprojekt, der skal belyse mulighederne for at lagre varme i forskellige geologiske formationer

GEUS foretager bl.a. vurdering af varme og grundvandsstrømning på baggrund af modelstudier og en løbende kortlægning af jordarternes termiske egenskaber i de øverste 300 meter i Danmark. Dette bidrager til at sikre at anlæg kan etableres under hensyntagen til det omgivende miljø, samt at der kan etableres rentable og optimalt fungerende anlæg.

Læs mere om GEUS’ arbejde med overfladenær geotermisk energi/jordvarme.
Geotermi og jordvarme