Det livsvigtige grundvand

Rent drikkevand er en livsvigtig ressource for alt liv på jorden. Det gælder mennesker såvel som planter og dyr. Det er derfor essentielt for vores videre overlevelse, og for den økologiske balance i naturen, at vi passer godt på vores grundvand.

Den vigtigste bestanddel af alle levende væsner er vand. Kemisk består vand af brint og ilt - to brint-atomer og et ilt-atom og H2O. Vandet indgår i opbygningen af organismerne, og i de processer, der foregår i dem. Vand er derfor bogstavelig talt livsvigtigt for alle levende organismer. Men vandet skal være ferskt, det vil sige, at det kun må indeholde ganske små mængder salt.

Model af et vandmolekyle (H2O). Menneskekroppen består af ca. 70 % vand. Blod består af ca. 92 % vand, hjerne og muskler af ca. 75 % vand og knogler af ca. 22 % vand. Et menneske kan overleve ca. en måned uden at spise men kun en uge uden at drikke vand. [Illustration: © Carsten Egestal Thuesen, GEUS].

Model af et vandmolekyle (H2O). Menneskekroppen består af ca. 70 % vand. Blod består af ca. 92 % vand, hjerne og muskler af ca. 75 % vand og knogler af ca. 22 % vand. Et menneske kan overleve ca. en måned uden at spise men kun en uge uden at drikke vand. [Illustration: © Carsten Egestal Thuesen, GEUS].

Det meste vand på jorden findes i havet, og det indeholder salt. Kun på landjorden og i nedbøren findes ferskvand. De dyr og planter, der lever i havet, kan fjerne saltet fra vandet, men det kan de, der lever på land, ikke. Også vi mennesker skal have vand, og de husdyr, vi omgiver os med, og de planter vi dyrker, skal have vand.

At have godt og rigeligt vand til rådighed er af stor betydning for samfundet. Vi mærker det først og fremmest i den daglige husholdning. Men vand er også vigtigt for produktionen i landbruget (korn, grøntsager, kød og mælk) og i mange industrier (papirfabrikker, bryggerier, garverier, slagterier, mejerier og til fabrikation af kemiske produkter).

Kunstvanding af mark syd for Ganløse.

Kunstvanding af mark syd for Ganløse. Foto: Peter Warna-Moors.

Frilandsgris smurt ind i mudder fra et vandhul. Et ungsvin på 14-45 kg har behov for ca. 4–8 l vand hver dag.

Frilandsgris smurt ind i mudder fra et vandhul. Et ungsvin på 14-45 kg har behov for ca. 4–8 l vand hver dag. Foto: Peter Warna-Moors.

Så godt som alt drikkevand (ca. 97 pct.) i Danmark hentes i dag op fra grundvandet nede i jorden. Det er i almindelighed af en god kvalitet (renhed), og skal ikke behandles eller kun behandles lidt, før det kan anvendes. Men grundvandet er truet af forurening. Vi må gøre hvad vi kan for at sikre, at vi mennesker også i fremtiden kan hente rent drikkevand op fra undergrunden.

Lær mere om grundvandet:

Vandets kredsløb