Viden om Grundvand

Bliv klogere på grundvand, vandets kredsløb, kortlægning, forurening og politik i dette webtema med tekster, videoer, billeder, grafik, animationer og overheads.

I Danmark er grundvandet en af vores allervigtigste ressourcer. Adgangen til rent vand er af afgørende betydning for mennesker, for dyrelivet på landjorden og i vandet, og for planterne.

Det har også stor indflydelse på sundheden og udviklingen i ethvert samfund. Vi har alle brug for vand. Vi drikker det, vi bader i det, vi bruger det til rengøring og vi bruger det til tusind ting i det daglige. Vandet er en fuldstændigt uundværlig del af vores liv.

Hver dag pumpes der derfor tusindvis af liter rent grundvand op fra undergrunden. Fra vandværkerne strømmer vandet ud i vandrør og hen til huse, skoler, svømmehaller, gartnerier, hospitaler og til landbruget og fabrikkerne. Men hvor stammer grundvandet egentlig fra?

Hvordan finder vi frem til vandet under jordens overflade?
Hvorfor er noget vand forurenet? Og med hvad? Og hvad gør man ved det?
Og hvordan sikrer vi grundvandsressourcen så vi ikke løber tør for rent vand – heller ikke i fremtiden?

”Viden om grundvand” prøver at komme hele vejen rundt om grundvandet, på en nem og overskuelig måde. Målet er, at give alle en mulighed for, at få indsigt i vandets betydning, samt de redskaber vi bruger og udfordringer vi står overfor, når vi skal beskytte og varetage denne fantastiske ressource.

 

Tekst: Ulrik Rosenstand og Christine Marvil
Redaktion: Christine Marvil og Henrik Højmark Thomsen
Foto: Peter Warna-Moors, GEUS (hvor intet andet er anført)

Præsentation

Der er lavet en præsentation til Viden om Grundvand

Se den her