Geocenter Danmark

Oprettelsen af Geocenter Danmark kom med i Regeringens beslutning om ‘det nye forskningslandskab’.

Geocenter Danmark koordinerer en række større forskningsprojekter af betydning for mineral- og olieefterforskning, sikring af rent drikkevand, råstofforsyning, klimaets udvikling, miljøovervågning og miljøplanlægning samt by- og landskabsplanlægning.

Samarbejdet omfatter desuden fælles benyttelse af en lang række laboratorier.