Grundfjeld og muldjord fusionerer: GGU + DGU = GEUS

I GEUS er Danmarks Geologiske Undersøgelse og Grønlands Geologiske Undersøgelse smeltet sammen. Det har givet større slagkraft på en række områder af stor strategisk betydning for samfundet, blandt andet jagten på energiråstoffer og forståelsen af klimaforandringerne.

Da statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) dannede regering i 1994, blev Miljø-
ministeriet lagt sammen med Energiministeriet. Sammenlægningen blev set som en klar fordel i DGU, der havde store opgaver for begge de to tidligere ministerier, som ikke altid havde været enige om, hvordan DGU skulle prioritere opgaverne. Og i GGU så man – efter de gentagne politiske forsøg på at ‘hjemtage’ institutionen til Grønland – sammenlægningen som en forankring af forskningsinstitutionen i Danmark.

Det nye stærke Miljø- og Energiministeriet fik Svend Auken (S) (1943–2009) som minister og Leo Bjørnskov som departementschef. Blandt andet på baggrund af tidligere forslag fra Ole Winther Christensen og Martin Ghisler fandt Svend Auken det oplagt, at DGU, som havde hørt under Miljøministeriet, passende kunne fusioneres med Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU), der havde været en del af Energiministeriets ressort.