Grundfjeld og muldjord fusionerer: GGU + DGU = GEUS

I de 100 år fra oprettelsen af DGU i 1888 til vedtagelsen af lov om Danmarks Geologiske Undersøgelse i 1987 havde DGU formelt og reelt ansvar for geologisk udforskning af Færøernes undergrund.

Da statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) dannede regering i 1994, blev Miljøministeriet lagt sammen med Energiministeriet. Sammenlægningen blev set som en klar fordel i DGU, der havde store opgaver for begge de to tidligere ministerier, som ikke altid havde været enige om, hvordan DGU skulle prioritere opgaverne. Og i GGU så man – efter de gentagne politiske forsøg på at ‘hjemtage’ institutionen til Grønland – sammenlægningen som en forankring af forskningsinstitutionen i Danmark.

Det nye stærke Miljø- og Energiministeriet fik Svend Auken (S) (1943–2009) som minister og Leo Bjørnskov som departementschef. Blandt andet på baggrund af tidligere forslag fra Ole Winther Christensen og Martin Ghisler fandt Svend Auken det oplagt, at DGU, som havde hørt under Miljøministeriet, passende kunne fusioneres med Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU), der havde været en del af Energiministeriets ressort.

Svend Auken gik ind for ideen om fusion med stort engagement. Ved flere lejligheder udtalte han lad os lave verdens bedste geologiske undersøgelse!