Enorm forekomst af zink og bly

I Sydgrønland har geologerne længe kendt til forekomster af uran, kobber, zirkonium og sjældne jordarters metaller, der anvendes til fremstilling af specialstål til brug i bl.a. rumfartsindustrien.

I 1990’erne blev der gjort adskillige fund af guld i Napasorsuup Qoorua nær Nanortalik. Her åbnede selskabet Crew Gold Corporation den lille guldmine Nalunaq i 2004, hvilket afsluttede 14 års pause for minedrift i Grønland.

Minen var i drift frem til 2009, og i 2010 blev licensen solgt til en ny ejer, Angel Mining, som henter den resterende guldmalm ud af minen. I regionen omkring Godthåbsfjorden har boringer påvist flere malmforekomster, som indeholder så meget guld, at guldet er synligt på overfladen af borekernerne, og der er således håb om at finde brydeværdige forekomster i nærheden af Grønlands hovedstad, Nuuk.