Enorm forekomst af zink og bly

I Sydgrønland har geologerne længe kendt til forekomster af uran, kobber, zirkonium og sjældne jordarters metaller, der anvendes til fremstilling af specialstål til brug i bl.a. rumfartsindustrien.

I 1990’erne blev der gjort adskillige fund af guld i Napasorsuup Qoorua nær Nanortalik. Her åbnede selskabet Crew Gold Corporation den lille guldmine Nalunaq i 2004, hvilket afsluttede 14 års pause for minedrift i Grønland.

Minen var i drift frem til 2009, og i 2010 blev licensen solgt til en ny ejer, Angel Mining, som henter den resterende guldmalm ud af minen. I regionen omkring Godthåbs-
fjorden har boringer påvist flere malmforekomster, som indeholder så meget guld, at guldet er synligt på overfladen af borekernerne, og der er således håb om at finde brydeværdige forekomster i nærheden af Grønlands hovedstad, Nuuk.