Bundsmeltning drillede klimaforskerne

I somrene 1996–1998 slog glaciologer fra GEUS og Alfred-Wegener-Instituttet i Bremerhaven lejr ved Nioghalvfjerdsfjorden i det nordøstlige Grønland, hvor en af Indlandsisens store gletsjere har sit udløb.

Målet var at løse en gåde. Man stod nemlig overfor det paradoks, at ismodellerne konsekvent beregnede for meget is i Nordgrønland og Nordøstgrønland i forhold til iskappens faktiske tykkelse.