Stor lokal variation i nitrat-truslen

Arbejdet med at vurdere truslen fra nitrat, som blev indledt i starten af 1980’erne, var fortsat en del af GEUS’ virke frem til 2013 og er stadig et vigtigt arbejdsområde.