Stor lokal variation i nitrat-truslen

Også arbejdet, som blev indledt i starten af 1980’erne med at vurdere truslen fra nitrat, var fortsat en del af GEUS’ virke frem til 2013 og er stadig et vigtigt arbejdsområde.