Rygraden i klimatilpasningen

I samarbejde med DHI Institut for Vand og Miljø udviklede GEUS i årene 1996–2001 en sammenhængende model for vandressourcerne i hele landet – kaldet DK-modellen.

DK-modellen er fortsat rygraden i arbejdet med at holde hus med Danmarks grundvand.

For eksempel er det DK-modellen, der ligger til grund, når Naturstyrelsen forsøger at vurdere, hvordan grundvandsstanden vil ændre sig i fremtiden som følge af klimaforandringer.

Præcis hvordan klimaet bliver, er stadig meget usikkert, men efter al sandsynlighed vil mønsteret for nedbør ændre sig, ligesom temperatur og havniveau vil stige.