Landsdækkende database for grundvandet

Et andet eksempel på værdien af at have en 'geologisk hukommelse' er den systematiske overvågning af grundvandet, som blev sat i gang tilbage i 1926, og som i dag er uvurderlig i forbindelse med beskyttelse af vandressourcerne mod pesticider og andre forureninger.