Grundvandet var en hjertesag for Svend Auken

Det var velkendt, at miljø- og energiminister Svend Auken brændte for sit ressortområde. Muligvis så han ekstra positivt på geologi, fordi han i sin barndom havde kendt Keld Milthers, der blandt andet havde ledet DGU’s store brunkulsefterforskning.