En model i fortsat udvikling

Den sammenhængende model for vandressourcerne i hele landet, DK-modellen, beskriver ferskvandets kredsløb på land.

Modellen bygger på en forståelse af geologien i undergrunden og vandets strømning i forskellige jordlag, samt hvordan der sker en udveksling mellem vandet i undergrunden og vandløb.