CO2 gør nytte i oliejagt

Der foregår omfattende forskning i teknikker til at øge indvindings-
graden for olie flere steder i verden. De forskellige geologiske forhold betyder imidlertid, at man ikke altid kan overføre erfaringer fra et sted til et andet.

For den danske del af Nordsøen gælder blandt andet, at kalken flere steder er særdeles kompakt, også sammenlignet med felter i kalk andre steder i verden. Her har forskning, som GEUS deltager i, påvist, at kuldioxid – CO2 – er overraskende velegnet til at drive olie ud af meget kompakt kalk.

Resultaterne har blandt andet ført til, at man overvejer, om injektion af CO2 fra kraftværkerne kan bruges til formålet. På den måde vil man samtidig slippe af med noget af CO2-udledningen fra produktionen af strøm.

CO2 er som bekendt med til at skabe drivhuseffekten, der forstyrrer klimaet. CO2 fra især kulfyrede kraftværker er en af de store årsager til stigning af CO2 i atmosfæren. Derfor overvejer stadig flere lande at indfange drivhusgassen og deponere den i undergrunden.

Hvis man kan bruge CO2 til at drive mere olie ud af kalklagene på en måde, så CO2 samtidig bliver i undergrunden, vil man have slået to fluer med ét smæk.