GEUS' GEOLOGISKE ARBEJDE I DANMARK 1995-2013

Efter oprettelsen af GEUS i 1995 er en samlet model for Danmarks ressourcer af grundvand er en af milepælene. Blandt de øvrige er et nyt varslingssystem for nedsivende pesticider samt forskning i metoder, der kan vride mere olie ud af kalken i Nordsøen og på den måde bidrage med milliarder til samfundsøkonomien.