Lov om GGU og minedrift

I 1951 blev Nordisk Mineselskab A/S oprettet med en statslig aktieandel på 27,5 procent.

Formålet var at drive en blymine ved Mestersvig i det centrale Østgrønland og udvinde en forekomst, som Lauge Kochs geologer havde fundet.

Kommissionen skulle samtidig komme med et udspil til en lov om Grønlands Geologiske Undersøgelse. Grundholdningen i kommissionen var ifølge Ellitsgaard-Rasmussen, at GGUs vigtigste opgave var en systematisk geologisk kortlægning af Grønland.

Ledelsen skulle have størst mulig frihed til at bestemme, hvor der skulle sættes ind og i hvilket omfang, men undersøgelserne skulle især udføres, hvor chancen for at finde brydeværdige mineraler var størst.

Minelovskommissionen afgav sin betænkning i 1963, men på grund af politiske slagsmål i Folketinget blev loven først vedtaget to år senere.

Mineloven stillede fremtidens spilleregler op: