IPCC sætter klimaet på dagsordenen

I 1990 udgav FN’s klimapanel IPCC sin første rapport med analyser af nutidens klima og forudsigelser af, hvordan klimaet vil udvikle sig fremover.

Baggrunden var det menneskeskabte bidrag til drivhuseffekten, især som følge af afbrænding af fossile brændstoffer, som er i færd med at opvarme kloden. 

IPCC forudsagde globale temperaturstigninger frem imod år 2100 og konkluderede, at klimaændringerne ville slå først og stærkest igennem i Arktis.

Når det gælder Grønland, var – og er – det store spørgsmål, hvordan den forudsagte opvarmning vil påvirke Indlandsisen, som indeholder 2,9 millioner kubikkilometer is.