Det skjulte landskab under isen

Ud fra specialoptagede flyfotos fik glaciologerne kortlagt alle elvene og gletsjerbrøndene på isen.

Næste trin var at kortlægge landskabet under isen og vandtrykket ved bunden, som man nødvendigvis må kende for at kunne beregne, hvordan smeltevandet strømmer ved isens bund. Det skjulte landskab blev kortlagt med en radar med specialbyggede antenner, som var udviklet på Danmark Tekniske Højskole, nu DTU.

Vandtrykket blev målt i borehuller, der blev spulet ned igennem isen med et specialbygget varmtvandsbor, som blev konstrueret på GGU. Endelig anvendte isforskerne farvestoffer til at kontrollere, at de havde beregnet de rigtige vandveje under isen. Det foregik ved at hælde fluorescerende farvestoffer i udvalgte gletsjerbrønde for derefter at undersøge, om det farvede vand kom ud i de rigtige søer.