DEN GEOLOGISKE UDFORSKNING AF GRØNLAND 1946-1995 - Grønlands Geologiske Undersøgelse: Arbejde og historie

Systematisk geologisk undersøgelse – med øje for undergrundens rigdomme.

Geologisk kortlægning i Grønland

Udfordringen Med at kortlægge Grønland geologisk var monumental. De isfrie landområder i Grønland dækker 410.000 kvadratkilometer, hvilket er næsten ti gange Danmarks areal eller en tredjedel større end Storbritanien og Irland tilsammen. I det meste af landet er der ingen byer og ingen veje. Naturen er utroligt smuk, men barsk og farlig med omskifteligt vejr, og klimaet er koldt.