Slut med populære sejlture

En anden høj prioritet for Martin Ghisler (direktør fra 1984-2007), var i lyset af bevillingsnedskæringer at gennemføre rationaliseringer for at nedbringe udgifterne til feltarbejdet.

Indtil da havde geologerne rådet over fem kuttere, som fragtede dem rundt i fjordene mellem baserne. Sejlturene var velkomne afbræk fra det intensive arbejde i fjeldene, men kutterne var langsomme og for dyre i drift og blev solgt sammen med GGU's fast bemandede station i Sisimiut. Desuden skulle GGU ikke længere have fast maritimt personale.