Lovende olieefterforskning

Da olieselskaberne sidst i 1970’erne flygtede fra Vestgrønland, vurderede de, at mange områder ud for vestkysten bestod af geologisk set ung havbundsskorpe dækket med tynde aflejringer, som ikke indeholder olie.

Man kunne allerhøjst være heldig at finde naturgas som langs med Canadas kyster, men gasfund kunne ikke bære store anlægsinvesteringer i et så fjernt havområde højt mod nord.

Så enkelt var det imidlertid ikke. I 1988 analyserede lederen af olieafdelingen, geofysikeren Hans Christian Larsen, sammen med Jim Chalmers og Chris Pulvertaft ældre seismiske data fra en tysk forskningsinstitution, og desuden revurderede de den gamle efterforskningshistorie.