Kampen med Norge om Østgrønland

I 1925 planlagde Lauge Koch at fortsætte ­arbejdet med Grønlands kortlægning i Nordgrønland, men Grønlands Styrelse bad ham om i stedet at indlede en geologisk kortlægning af Østgrønland.

Baggrunden var, at Danmark og Norge var ­uenige om den nationale overhøjhed i området mellem Scoresby Sund og Besselfjord. I 1924 indgik de to lande en overenskomst, som fastslog, at Norge fortsat kunne drive fangst langs kysterne, mens Danmark kun­ne oprette en koloni ved Scoresby Sund. Men suverænitetsspørgsmålet var uløst og konflikten latent.

Under den spændte situation kortlagde Lauge Kochs ekspedition i 1926–27 kysten fra Scoresby Sund til Danmarkshavn, hvilket markerede dansk interesse og aktivitet i det omstridte område.

I Geografisk Tidsskrift beskrev Koch mødet med en norsk fangstmand, der talte det smukkeste norsk, jeg nogensinde har hørt, Bjørnsons og Ipsens norske, lettere forståeligt end hvilken som helst dansk dialekt.