IPCC sætter klimaet på dagsordenen

I 1990 udgav FN’s klimapanel IPCC sin første rapport med analyser af nutidens klima og forudsigelser af, hvordan klimaet vil udvikle sig fremover. Baggrunden var det menneskeskabte bidrag til drivhus-
effekten, især som følge af afbrænding af fossile brændstoffer, som er i færd med at opvarme kloden.

IPCC forudsagde globale temperaturstigninger frem imod år 2100 og konkluderede, at klimaændringerne ville slå først og stærkest igennem i Arktis.

Når det gælder Grønland, var – og er – det store spørgsmål, hvordan den forudsagte opvarmning vil påvirke Indlandsisen, som indeholder 2,9 millioner kubikkilometer is.