GGU indtager Østgrønland

I 1964 indledte GGU arbejdet i Østgrønland, hvorved hele det isfrie landområde i Grønland kunne dækkes med geologiske kort i størrelsesforholdet 1:500.000.

Denne forholdsvis grove skala blev valgt for at gøre det realistisk at nå hele vejen rundt om den gigantiske ø inden for en overskuelig årræk­ke.

Oversigtskortene giver brugerne – mineselskaberne, olieselskaberne og samfundet – en basisviden om den regionale geologiske opbygning. Med det som udgangspunkt kan man identificere særligt interessante områder, hvor der er brug for mere detaljerede undersøgelser, fx i forbindelse med mineralefterforskning.