Fem tørre olieboringer

Sidst i 1960’erne blev der gjort oliefund i Nordsøen og Alaska, og samtidig blev der fundet store mængder naturgas plus flere mindre oliefelter langs med Labradors kyst i Canada.

I kombination med den verdensomspændende oliekrise i 1973 fik disse fund olieselskaberne til at valfarte til de relativt lavvandede områder ud for Vestgrønlands kyster i håb om at score den store gevinst. 

På GGU blev arbejdet i felten ledet af statsgeolog Gilroy Henderson og geolog E.J. Schiener. Sidstnævnte forestod endvidere en større undersøgelse af kulforekomsterne på halvøen Nuussuaq og øen Disko, hvor der i mange år havde været en kulmine ved bygden Qullissat.

Selv om Grønlandsministeriet endnu ikke havde et regelsæt for offshore olieefterforskning, blev der i 1974 bevilget licenser til seks grupper af internationale olieselskaber. I de næste to år lavede selskaberne seismiske undersøgelser, og i perioden 1976–1979 blev der udført fem efterforskningsboringer.