En spartansk diæt

Feltarbejdet i fjeldene blev planlagt ud fra geodætiske kort og flyfotos, og hele kyststrækningen inklusive alle fjordene blev undersøgt fra joller og kuttere, som også fragtede geologerne hen til de steder, hvorfra de startede deres ture ind i ødemarken.