Geologisk udforskning af Færøerne

I de 100 år fra oprettelsen af DGU i 1888 til vedtagelsen af lov om Danmarks Geologiske Undersøgelse i 1987 havde DGU formelt og reelt ansvar for geologisk udforskning af Færøernes undergrund.

I 1938 indledte DGU en rekognoscering med vulkanolog og senere geologiprofessor Arne Noe-Nygaard som leder. Men Tysklands besættelse af Danmark og Storbritanniens besættelse af Færøerne satte en stopper for videre undersøgelser fra 1940 til 1945, hvor al forbindelse mellem Danmark og Færøerne var afbrudt.