Undergrundens varme kilder

På baggrund af det høje niveau af indsigt i Danmarks undergrund og grundvand, som DGU efterhånden havde bygget op, begyndte der at flyde stadig flere udredningsopgaver til.

Ud over nitrat-overvågningen og opgaven med at udpege egnede depoter for radioaktivt affald deltog hydrogeologerne for eksempel i undersøgelser af nedsivning fra lossepladser og i udpegning af depoter for flyveaske fra kraftværkerne.

Desuden var geotermi, altså udnyttelse af varme i jordskorpens dybere lag, kommet til.