Stop for geologer på platforme

Dansk Undergrunds Consortium, DUC, fandt snart olie flere steder i Nordsøen, og i 1971 blev man overbevist om, at nogle af fundene var store nok til kommerciel udvinding.