Staten vs. A.P. Møller – Mærsk

Den første prøve på virkningen af den nye aftale om både olie og gas fra 1981 mellem staten og DUC skulle vise sig også at blive den hårdeste.

I starten af 1982 indleverede A.P. Møller – Mærsk en plan for efterforskning og boringer for ‘det sammenhængende område’ Planen var imødeset med spænding, og Energistyrelsen satte straks DGU og DeGolyer and MacNaughton i gang med at vurdere materialet.

Konklusionen blev, at den efterforskning, som A.P. Møller – Mærsk planlagde for den kommende treårs periode, var for beskeden.

På baggrund af DGU’s og det amerikanske konsulentfirmas vurderinger forlangte Energistyrelsen, at virksomheden udførte yderligere otte boringer ud over de planlagte. I modsat fald måtte man lade koncessionen gå tilbage til staten.