Staten ønsker aktivt tilsyn

I 1974 skete der et markant skifte i statens forhold til DUC, og dermed også i DGU’s rolle. Den 1. april 1974 var ansvaret for administrationen af området nemlig flyttet fra Ministeriet for Offentlige Arbejder til Handelsministeriet.

Og samtidig ønskede regeringen en ny form for tilsyn, hvor ministeriet skulle presse DUC til at præstere et højere aktivitetsniveau.