Salt i undergrunden

Eftersøgningen efter brunkul var så omfattede, at mange andre geologiske opgaver måtte stilles i bero. Men da den første store kampagne i forlængelse af 2. verdenskrig begyndte at ebbe ud, fik man overskud til at gøre en gammel idé til virkelighed. 1. april 1948 etablerede DGU ‘Råstofafdelingen’.

Direktøren på det tidspunkt, Hilmar Ødum, skriver i årsberetningen: