Moser som klimaets sorte bokse

Ved siden af den geologiske kortlægning blev der ind imellem også tid til at forske. Geologer har altid interesseret sig for, hvordan Jordens klima har været i tidligere tider.

Helt siden DGU’s tidligste barndom har organisationens geologer jævnligt barslet med videnskabelige artikler om netop det spørgsmål. Ofte var de så bidt af sagen, at store portioner af deres fritid gik med det.

Blandt pionererne på området var geolog Johannes Iversen (1904-1971), der oprindeligt var botaniker af uddannelse. I årene op mod 2. verdenskrig opbyggede Iversen en forskningsgruppe, som publicerede en ræk­ke markante videnskabelige artikler om fortidens vegetation.