Med håndkraft i felten

Håndbor bruges fortsat i dag ved indleden­de geologiske undersøgelser.