Konsulenter for brobyggere

Endnu en gang, og karakteristisk for DGU, viste det videnskabelige arbejde sig hurtigt at have mere end akademisk interesse. Den nye viden om undergrunden blev inddraget i undersøgelser, som skulle afdække mulighederne for linjeføring af broer over bælterne.