Hvad er en ‘naturlig’ tilstand?

Efter at forskergruppen omkring Johannes Iversen både før og efter 2. verdenskrig havde skrevet internationalt set enestående beskrivelser af Danmarks vegetationsudvikling efter sidste istid, begyndte ‘mosegeologer­ne’ også at se på andre forhold.

Svend Thorkild Andersen beskrev blandt andet vegetationsudviklingen i de forudgående mellemistider på basis af fossile moser, der var bevaret mellem lagene fra de forskellige istider.