Hot viden om fortidens klima

En af de organisationer, der tidligt havde øje for mose- og maringeologiens evne til at beskrive det forhistoriske klima, var FN’s klimapanel IPCC.

Panelet er mest kendt for si­ne vurderinger af, hvor meget temperaturen kan forventes at stige i fremtiden, og af, hvor stor andel mennesket har i klimaforandringerne.

Det skyldes nok, at de færreste orker at læse de mange tusinde sider, som klimapanelets rapporter består af. Gør man imidlertid det, vil man se, at panelet altid afsætter god plads til at beskrive de nyeste resultater inden for forskningen i det forhistoriske klima.

Og nu da kortlægningen af havbunden var kommet tilbage til DGU, begyndte bl.a. Kaj Strand Petersen, Jørn Bo Jensen og Ole Bennike at kombinere dette arbejdsfelt med ‘mosegeologien’ – dvs. med Danmarks klima- og miljøhistorie og med undersøgelser af de store forandringer af havniveauet, der var sket efter istiden som følge af klimatiske forandringer.