Fortrolige rapporter om værdien af olieområder

I 1981 indgik energiminister Poul Nielson (S) på statens vegne en ny stor aftale med DUC om både olie og gas. Ved aftalen i 1976 var den danske del af Nordsøen blevet opdelt i områder, såkaldte blokke.

Ifølge den nye aftale skulle DUC gradvist give arealerne tilbage til staten.