Bejler til brøndgraverne

En værdifuld kilde til viden om undergrunden var brøndboringer. Især geologen Vilhelm Milthers, der havde været med fra DGU’s barndom, indså, at der ville åbne sig en guldgrube af information, hvis man kun­ne få de brøndgravere og vandværksfolk, som stod for boringerne, til at sende jordprøver og observationer ind til DGU.

Allerede i 1903 skrev Milthers i et let forståeligt sprog en lille bog om sammenhængen mellem geologi og forekomster af grundvand. Set med nutidens øjne var bogen et tidligt eksempel på vellykket strategisk kommunikation.

Bogen gjorde brøndgrave­re og vandværker opmærksom på, at de havde en fælles interesse med DGU i at forstå Danmarks undergrund bedre.

Milthers sendte også skemaer ud, som han bad modtagerne sende ind til DGU sammen med prøver af de gennemborede lag.

I følgeskrivelsen står: