Den geologiske udforskning af Danmark 1888-1995 - Danmarks Geologiske Undersøgelse: Arbejde og historie

Jo mere man ved om undergrunden, jo mere fornuftigt kan man udnytte den. Og jo mere man udnytter undergrunden, jo mere får man at vide om den. Vekselvirkningen mellem forskning og anvendelse går som en rød tråd gennem historien om den geologiske udforskning af Danmark.

Det første forslag i Folketinget om at oprette Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) i 1888 kom fra folketingsmand Victorinus Pingel. Men det faglige indhold til forslaget om at oprette DGU kom imidlertid fra Johannes Frederik Johnstrup, som var professor i mineralogi ved Københavns Universitet.

Det fremgår af professorens optegnelser, at han kun forestillede sig de allerøverste jordlag kortlagt: altså fordelingen af de forskellige øvre, løsere jordbundsarter.