Top 10 kæmpesten i Danmark

Høvængestenen. Foto: Henrik J. Granat

Udforsk og få overblik over de 10 største kæmpesten i Danmark, vi har kendskab til i dag. De bornholmske kæmpesten er dog ikke medregnet, da de måles efter en anden og større målestok.

1 - Dammestenen

Hesselager (Østfyn)

Dette er Danmarks største kendte sten. Den vejer anslået 1000 ton. Den er så stor, at kong Christian den VIII lod den udgrave på den nordøstlige side, angiveligt for at afklare, om der var tale om faststående grundfjeld. På trods for sin størrelse skulle Dammestenen ifølge sagnet være kastet af en dame fra Langeland. Det betvivles dog i andre sagn, der mener, at den voksede efter landingen, når stenen lugtede nybagt brød.

Læs mere om Dammestenen

2 - Mørupstenen

Herning

Mørupstenen er Jyllands største sten. Dens flade overside er som et mindre stuegulv, men du ser kun toppen af isbjerget. En højde på 6 meter er bestemt med geofysiske metoder.
Mørupstenen består af Larvikit, der findes som faststående fjeld ved Larvik i Sydnorge. Rejseruten med indlandsisen Larvik til Herning er dermed indiskutabel. Det er dog stadig usikkert, om kæmpestenen foretog rejsen under sidste istid eller næstsidste istid.

Læs mere om Mørupstenen

3 - Høvængestenen

Nysted (Lolland)

Høvængestenen er Lollands største sten. Den stikker to meter op over det flade terræn, og den skulle efter sigende nå 2,5 meter under terræn. Dermed får den en tredjeplads blandt Danmarks kendte kæmpesten, hvis ellers tallet for den skjulte del af stenen er korrekt. Den ligger der for noget, fortæller sagnet! Højfolket skulle have hentet den i Maribo Sø og lagt den over en skat. Geologerne mener, den oprindelig stammer fra Småland, hvor de røde Småland-granitter findes som fast fjeld.

Læs mere om Høvængestenen

4 - Dynen

Frederikshavn

I Frederikshavn findes Dynen, der på sine 270 tons er Jyllands tredje største sten. Vægten blev anslået da Dynen i 1975 blev flyttet fra vandet til sin nuværende plads nær ved det gamle Krudttårn.

Læs mere om Dynen

5 - Dybbølstenen

Sønderborg

Dybbølstenen er Sønderjyllands største sten og måler 25 m i omkreds. Og så har den endda været væsentlig større idet flere stykker er sprængt af og brugt til fundamentssten. Historierne fortæller, at der er blevet holdt bal på stenen, og at den var så stor, at en hestevogn kunne vende på kæmpestenen.

Læs mere om Dybbølstenen

6 - Hundborgstenen

Hundborgstenen blev delvist frigravet i 1938 med skovl og spade! Man nåede dengang frem til kæmpemålene 6 x 5 x 4 m, og at der var tale om en ledeblok af bjergarten larvikit. Efter en afvist fredningsansøgning blev den dækket til igen men aldrig glemt blandt folk i omegnen af Hundborg. Fredag den 14. juni 2019 blev kæmpen frigravet under stor opmærksomhed og med støtte fra Thisted Kommune. Den levede til fulde op til forventningerne. Størrelsen blev bedømt på afstand og øjemål til 7 x 4,5 x 4,0 m, hvilket giver den en anslået vægt på 180 tons og en sjetteplads blandt Danmarks største kendte sten på land.

7 - Tirslundstenen

Brørup

Tirslundstenen (Tislund Stenen) ligger frit tilgængelig i en lund i Tirslund Plantage. Den er en rigtig klatresten med en omkreds på 16 meter og et stort hak i toppen, som den fik i 1792, da den lokale præst forsøgte at sprænge den.

Læs mere om Tirslundstenen

8 - Lundestenen

Lolland

Der er endnu ikke nogen beskrivelse til denne kæmpesten. Beskrivelser vil komme i takt med at projektet udvikler sig.

9 - Tøveldestenen

Møn

Der er endnu ikke nogen beskrivelse til denne kæmpesten. Beskrivelser vil komme i takt med at projektet udvikler sig.

10 - Hvissingestenen

Glostrup

Hvissingestenen blev fundet i december 1966 og frigravet i foråret 1967. Den lå i vejen for udgravning til en kloakledning halvanden meter under overfladen. Den var nær blevet sprængt, men blev alligevel reddet, fredet og flyttet 150 m til sin nuværende placering, hvor den ligger flot til skue på en eng i Vestskoven. Hvissingestenen består af granit, og på dens flade overside ses skurestriber og parabelformede brud fra sin rejse med indlandsisen.

Læs mere om Hvissingestenen

Har du spørgsmål?

Kontakt Henrik Jønsson Granat

E-mail: hjg@geus.dk
Telefon: 40340727