Store Pigesten

Danmarks fladeste landskab er Rønnerne på Læsø. Der er så fladt, at du dårligt kan kalde det et landskab men nærmere et hav, du kan gå på. Helt fladt er der nu ikke. Overalt ligger der sten – store sten – og bryder horisontens grænse mellem himmel og hav. På afstand nogen gange endda frit svævende i varmedis. Tættere på næsten altid i en ring af vand, som var de faldet fra himlen og havde sprængt et krater.
Store Pigesten er Rønnernes højeste sten, knap halvanden kilometers gåtur fra P-pladsen ved Læsø saltsydehytte.

Rønnernes uendeligt mange sten stammer fra Yoldia-leret, der blev aflejret i et ishav, der bredte sig foran indlandsisen i slutningen af sidste istid. Stenene kom sejlende med isbjerge fra Vestsverige og Sydnorge og dumpede ned i den lerede havbund, når de smeltede fri.
Store Pigesten var svensker, før den blev læsøbo. Den består af Bohuslen-granit, der stammer fra vestkysten af Sverige nord for Halland og op mod Oslofjorden. Bohuslen-granit er mellemkornet og enskornet kun med enkelte korn større end 1 cm. I Store Pigesten ses rosa røde kalifeldspatkorn, hvid plagioklas og glasklar kvarts.