Ståsten

Skovens kæmpe! 6 m lang og mere end 2 m høj. Ståsten ligner tårnet på en ubåd, der skyder genvej gennem halvøen As Hoved fra As Vig i nord med kurs mod Sandbjerg Vig i syd. At Ståsten ligger (eller står), hvor den gør, skyldes ifølge sagnene et ønske om hævn og mistanke om utroskab. Den består af granit fra Småland og er bragt med indlandsisen til Østjylland, før den blev kastesten i et jalousidrama.

Ståsten består af grovkornet granit med store røde kalifeldspatkorn og mindre korn af blålig kvarts. Lignende granitter findes i Småland. Der er muligvis tale om en Virbo-Granit fra den smålandske østkyst. Stenen ligger på en moræneflade dannet under det Ungbaltiske Isfremstød. Indlandsisen, der nåede den Østjyske Israndslinje, bevægede sig fra Østersøen og henover Sydsverige og Bornholm. Det er oplagt at søge efter granittens oprindelsessted i det sydsvenske grundfjeld.

Det Ungbaltiske Isfremstød

Kosmogen eksponeringsdatering fortæller, at Ståsten har ligget eksponeret for stråling fra himmelrummet i godt 15.000 år. For 15.000 år siden så den altså dagens lys igen efter rejsen indkapslet i indlandsisen. Den aktive is fra det Ungbaltiske Isfremstød forlod Østjylland for ca. 19.000 år siden. Herefter gik der andre 4.000 år, før Ståsten var smeltet fri af dødis, eller dækkende sediment var skyllet af. Alt i mens tog det Østjyske istidslandskab langsomt form.