Snekkerstenen

Snekkerstenen ligger som en af vores flotteste strandsten ud mod Øresund umiddelbart syd for Helsingør. Navnet menes at komme af, at man tidligere fortøjede sine snekker til stenen. Den markante sten fik sit navn fra snekkerne, og fiskerlejet fik sit navn fra stenen.

Snekkerstenen er lys og mellemkornet granit med spredte sorte korn. Stenen måler 3 x 4 m og er 2,5 m høj. Beregnet som ellipsoide vejer den omkring 40 ton.