Smørstenen

Smørstenen

Smørstenen rejser sig med lodrette sider som et lille bjerg mellem graner ved en skovsti i Gribskov. Smørstenen består af granit med pegmatitiske gange hvor kvarts- og feldspatkorn ses centimeter store.

Smørstenen består af mellemkornet homogen lys rødgrå granit.

  • 55% kalifeldspatkorn op til 1 cm store
  • 20% 2-3 mm hvide plagioklaskorn
  • 20% røgfarvet 2-3 mm kvartskorn
  • 5% mørke mineraler

Mange steder ses pegmatitiske slirer med op til 2 cm store korn af røgfarvet kvarts og hvid kalifeldspat med perthit-stribning. Slirerne er 1 til 5 cm brede og op til ½ m lange. Stenen er glatsleben på nederste halvdel og mere ru på øverste halvdel. På sydsiden er ispoleringen udtalt, og du kan se skurestriber og et seglformet brud.

Smørestenen og Kulsvierstenen

Der er ikke knyttet sagn til Smørstenen. Smørstenens navn skyldes muligvis forveksling med Skallerød Smørsten, der også ligger i Gribskov.

Tæt ved står Kulsvierstenen, som blev rejst til minde om en ildkamp mellem danske frihedskæmpere og tyske politisoldater. Modstandsfolkene kaldte sig ”Kulsvierne”.


 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Feltbeskrivelse: Thomas Find Kokfelt, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Naturstyrelsen (2008): Gribskov – Nødebo, Vandretursfolder nr. 79.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 45-46.

Smørstenen består af mellemkornet granit

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Smørstenen

Set fra skovsti: 3 m høj, 3 m bred og 3,7 m dyb. Stenens omkreds er 10 m.

Er du først på gåtur i Gribskov, så fortsæt endelig til Skallerød Smørsten 2,5 km længere mod syd ad skovstier.

Besøg Smørstenen

Du finder Smørstenen i Gribskov, Nødebo Sogn i Hillerød Kommune. Gribskov er statsskov og hører under Naturstyrelsen Nordsjælland. I offentligt ejede skove må du færdes overalt til fods hele døgnet. På cykel dog kun på skovveje og stier. Læs mere om adgang i offentlige skove her.

Smørstenen ligger ved Smørstensvej i Gribskov 1 km gang fra nærmeste P-plads på Nødebovej. Stenen findes let med vandretursfolder 79 Gribskov - Nødebo i hånden.