Smørstenen

Smørstenen rejser sig med lodrette sider som et lille bjerg mellem graner ved en skovsti i Gribskov. Smørstenen består af granit med pegmatitiske gange hvor kvarts- og feldspatkorn ses cm store.

Smørstenen består af mellemkornet homogen lys rødgrå granit.

  • 55% kalifeldspatkorn op til 1 cm store
  • 20% 2-3 mm hvide plagioklaskorn
  • 20% røgfarvet 2-3 mm kvartskorn
  • 5% mørke mineraler

Mange steder ses pegmatitiske slirer med op til 2 cm store korn af røgfarvet kvarts og hvid kalifeldspat med perthit-stribning. Slirerne er 1 til 5 cm brede og op til ½ m lange. Stenen er glatsleben på nederste halvdel og mere ru på øverste halvdel. På sydsiden er ispoleringen udtalt, og du kan se skurestriber og et seglformet brud.